Jest coraz cieplej, w związku z tym trzeba się liczyć ze wzmożoną aktywnością szkodników. Jak sobie z nimi poradzić, żeby w jak najmniejszym stopniu uszkodziły kukurydzę, do której siewów przystąpimy praktycznie na dniach?

Z uwagi na wyjątkowo łagodne warunki tegorocznej zimy szkodniki przezimowały praktycznie w szklarniowych warunkach. Widoczne są coraz liczniej w uprawie rzepaku i zbóż. W uprawie kukurydzy znaczne straty może wyrządzić przede wszystkim omacnica prosowianka. Dokuczliwe są też: drutowce, pędraki, larwy stonki kukurydzianej, śmietki kiełkówki, łokasia garbatka.

W tej sytuacji oprócz bezpośredniej walki ze szkodnikami na polu, warto również zadbać o dobre przygotowanie materiału siewnego. Świetnie do tego celu nadają się separatory aerodynamiczne ASM. Mogą być one wykorzystywane zarówno do czyszczenia wstępnego, dokładnego, jak i separacji. Zwłaszcza ta ostatnia funkcja jest nieoceniona przy selekcji materiału siewnego. Dzięki podziale materiału na frakcje nie tylko wyselekcjonujemy najbardziej wartościowe ziarno, ale też uzyskujemy wysokie wyrównanie, co przekłada się na lepsze parametry kiełkowania. Dodatkowo separatory mogą być wykorzystywane w procesie przechowywania ziarna i służyć do jego wstępnego czyszczenia, podziału na frakcje pod względem docelowego przeznaczenia, ale także w walce ze szkodnikami (usunięcie zanieczyszczeń, szkodników, ziarna zainfekowanego itp.).