Separator aerodynamiczny ASM-101 wraz z przenośnikiem pneumatycznym PT-100

Proponowane możliwości wykorzystania separatora aerodynamicznego ASM-101 wraz z przenośnikiem pneumatycznym PT-100

Dzięki połączeniu obu urządzeń możliwe jest omłócenie ziarna i wykonanie czyszczenia wstępnego przy użyciu przenośnika PT-100. Następnie ziarno trafia do separatora aerodynamicznego, który wykonuje czyszczenie dokładne.