Separator aerodynamiczny ASM-301 – przystosowany do transportu w kontenerze morskim.