Aktualności

Nowe odmiany zbóż

Posted on

Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 27 nowych odmian zbóż ozimych. Krajowy rejestr wzbogaci się o nowe odmiany zbóż ozimych: jęczmień – 3, pszenica zwyczajna – 15, pszenica orkisz – 2, pszenica twarda – 2, pszenżyto – 2, żyto – 3. Jęczmień: KWS Morris (d. KW 6-1741). Odmiana wielorzędowa typu […]

Aktualności

Aktywność szkodników

Posted on

Jest coraz cieplej, w związku z tym trzeba się liczyć ze wzmożoną aktywnością szkodników. Jak sobie z nimi poradzić, żeby w jak najmniejszym stopniu uszkodziły kukurydzę, do której siewów przystąpimy praktycznie na dniach? Z uwagi na wyjątkowo łagodne warunki tegorocznej zimy szkodniki przezimowały praktycznie w szklarniowych warunkach. Widoczne są coraz liczniej w uprawie rzepaku i […]

Projekty

Projekt 6

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/121 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 5

Posted on

ASM Technology Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPLU.03.09.00-06-015/19 pn. „Internacjonalizacja działalności ASM Technology Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej.” zgodnie z umową nr RPLU.03.09.00-06-0015/19-00 zawartą dnia 14 listopada 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.9. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności […]

Projekty

Projekt 4

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/120 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 3

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/106 zawartą dnia 27 luty 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej pplegającej na ocenie skuteczności technologii separacji ziarna […]

Projekty

Projekt 2

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT83 zawartą dnia 15 stycznia 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 1

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/88 zawartą dnia 15 stycznia 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]