Projekty

Projekt 8

Posted on

ASM Technology Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.02.03.02-06-0098/20 pn. „Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej na potrzeby ASM Technology sp. z o.o.”. objęty umową o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-06-0098/20-00 z dnia 08 lipca 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw […]

Projekty

Projekt 7

Posted on

ASM Technology Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-06-0006/20 pn. „ Ekspansja firmy ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. na rynki zagraniczne, poprzez udział w Programie promocji branży maszyn i urządzeń” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-06-0006/20-00 z dnia 7 październik 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata […]

Projekty

Projekt 6

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/121 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 5

Posted on

ASM Technology Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPLU.03.09.00-06-015/19 pn. „Internacjonalizacja działalności ASM Technology Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej.” zgodnie z umową nr RPLU.03.09.00-06-0015/19-00 zawartą dnia 14 listopada 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.9. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności […]

Projekty

Projekt 4

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/120 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 3

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/106 zawartą dnia 27 luty 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej pplegającej na ocenie skuteczności technologii separacji ziarna […]

Projekty

Projekt 2

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT83 zawartą dnia 15 stycznia 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]

Projekty

Projekt 1

Posted on

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/88 zawartą dnia 15 stycznia 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla […]