Projekt 8

ASM Technology Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.02.03.02-06-0098/20 pn. „Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej na potrzeby ASM […]

Projekt 6

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/121 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant […]

Projekt 5

ASM Technology Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPLU.03.09.00-06-015/19 pn. „Internacjonalizacja działalności ASM Technology Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowej imprezie […]

Projekt 4

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/120 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant […]

Projekt 3

ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/106 zawartą dnia 27 luty 2018 r. Grant […]