Ciąg technologiczny ASM-101, PT-100, CM-50

Ciąg technologiczny do czyszczenia ziarna – przenośnik pneumatyczny PT-100 +
separator bębnowy CM-50 + separator aerodynamiczny ASM-101.
Dzięki wykorzystaniu trzech różnych urządzeń, w jednym cyklu czyszczenia możemy
uzyskać:
– omłócenie ziarna i czyszczenie wstępne za pomocą PT-100,
– kalibrację ziarna według rozmiaru za pomocą CM-50,
– kalibrację oczyszczonego ziarna według ciężaru za pomocą ASM-101.
Taki ciąg technologiczny znajdzie zastosowanie przy gatunkach trudnych do
czyszczenia, jak np. facelia czy gryka.