ASM TECHNOLOGY SP. Z O. O. - VÝROBCE STROJŮ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL.

ASM TECHNOLOGY je značkou na evropské mapě výrobců strojů pro zemědělství a potravinářský průmysl. Na základě dlouholetého vývoje naší technologie třídění zrna a zkušeností, sahajících až do roku 2001, Vám nabízíme moderní, vysoce výkonné stroje na čištění a třídění obilného zrna. Specializovaná, precizní výroba poskytuje přístup k moderním a efektivním řešením v oblasti čištění a zpracování obilí, luštěnin, travin a olejnin.

ZPRÁVY Z VELETRHU

JEDINEČNOST SEPARÁTORŮ ASM

Separátory ASM se používají k výběru zdravého, vysoce kvalitního zrna. Mohou pracovat s jakýmkoli materiálem (obilím, trávou, luštěninami a olejnatými semeny) bez ohledu na jeho vlhkost.

Separátory ASM pracují se sypkým materiálem jakéhokoli typu a vlhkosti
ve čtyřech režimech:

– Sušení

– Předčištění

– Řádné čištění

– Kalibrace (separace) podle specifické hmotnosti zrna

Separátory ASM s vysokou účinností (až 100 t/h) a nízkou spotřebou energie (až 20 kW/h) umožňují sušení suroviny vzduchem, s účinností 1,5 % až 2,0 % na jeden cyklus. Zároveň odstraňují biologické nečistoty (plísně, štěnice, brouky) a snižují náklady na další skladování obilí.

 

 

TECHNOLOGIE

Separátory ASM třídí zrno na základě jeho specifické hmotnosti. Naše technologie může být úspěšně použita v oblastech:

Zemědělství – při čištění umožňuje vybrat biologicky nejhodnotnější semena, což se projevuje zvýšením výnosů až o 40 %!

Skladování – režim předčištění umožňuje připravit zrno ke skladování a funkce sušení umožňuje snížit obsah vlhkosti zrna, aby byly zajištěny správné podmínky pro jeho skladování.

Zpracovatelský průmysl – četné provozní režimy separátoru umožňují efektivní čištění různých druhů surovin pro potřeby mlýnů, krmiváren, olejáren, lihovarů, pivovarů, potravinářských provozů a dalších.

Čistí všechny druhy semen
obilovin, trav, luštěnin, olejnin atd.

Separace semen
na základě specifické hmotnosti

Na vlhkosti suroviny nezáleží

Inovativní, patentovaná technologie

Účinnost čištění
potvrzují studie provedené Technickou univerzitou v Białystoku.

Vysoký výkon

Dělení semen na 6 frakcí

Nízká spotřeba energie
nízké provozní náklady.

Rychlá přenastavneí stroje
v případě změny suroviny (bez síta)

4 pracovní režimy
Sušení, Předčištění, řádné čištění, kalibrace (separace).

Efektivní aplikace
na farmách, sběrnách obilí, zpracovatelských závodech

Extrémně snadné použití