Czy obecne warunki atmosferyczne pozwalają na siew kukurydzy?

W nocy temperatury w ostatnich dniach spadają poniżej 0°C, a w dzień oscylują wokół 10°C. Czy to dobre warunki do siewu kukurydzy? Radzimy poczekać na ocieplenie.

Kukurydza lubi ogrzaną glebę, której temperatura powinna wynosić najlepiej 10°C. A wysianie kukurydzy w zbyt chłodną glebę może spowodować, że wykiełkuje ona po miesiącu. W tym czasie nasiona mogą zdziesiątkować szkodniki czy ptaki.

Obecne temperatury nie pozwalają na rekomendację do siewu. Należy poczekać na stabilizację temperatury gleby przynajmniej do poziomu minimalnego tj. dla ziarna typu flint 7-8°C i dent 9-10°C. Ten zakres temperatur daje pewność bezpiecznego procesu kiełkowania. Pamiętajmy, że rozważamy temperatury średnie dobowe, badane na głębokości siewu. Metodyka mówi o trzech pomiarach (7.00, 13.00, 19.00), ale nawet gdy wykonamy dwa pomiary: wcześnie rano i późnym popołudniem, a następnie obliczymy średnią wyniki będą miarodajne.

Jakie odmiany wysiewa się w pierwszej kolejności? Regułą jest, że w pierwszej kolejności wysiewamy odmiany najpóźniejsze. Z uwagi na niestabilną temperaturę gleby bezpieczniej będzie jeżeli na początku będziemy siać odmiany o wysokim wigorze początkowym. Parametr ten określa poziom tolerancji odmiany na chłody w początkowym okresie wegetacji.

Nie tylko niska temperatura budzi niepokój wśród rolników. Ogromnym problemem jest fakt, że na polach jest bardzo sucho i mogą być problemy z erozją wietrzną, gdzie unoszący się kurz i pył, może przesypać wschodzące rośliny.

W warunkach suszy głębokość siewu na glebach zwięzłych powinna być nie mniejsza niż 4-5 cm, a na glebach lekkich 6-7 cm. Pamiętajmy, że długie zaleganie nasion w warstwie przesuszonej skutkuje tym samym, co w zimnej glebie, a mianowicie brakami w obsadzie roślin na ha. W obydwu przypadkach rejestrujemy wadliwy proces kiełkowania nasion.