IGC oczekuje rekordowych zbiorów i zapasów zbóż w nadchodzącym sezonie

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) zauważa lepsze (niż w kwietniu) perspektywy dla produkcji zbóż w sezonie 2020/21.

IGC w raporcie z 28-maja podniosła prognozę zbiorów i zapasów na globalnym rynku zbóż. Najnowszy raport pokazuje, że na koniec sezonu 2020/21 zapasy ziarna mogą wzrosnąć do 627 mln ton, o 10 mln ton więcej niż w prognozie 30-kwietnia. Oznaczać to będzie 21% wzrost – licząc rok do roku.

 

IGC prognozuje rekordowe zbiory kukurydzy na poziomie 1,169 mld ton, co stanowi wzrost o 11 mln ton w porównaniu z kwietniową prognozą i wzrost o 4,6% rok do roku. Najnowsza prognoza dla pszenicy zmieniła się nieco skromniej. Zapasy końcowe zostały podniesione o 1 mln ton (m/m), do 290 milionów ton. Oznaczać to będzie wzrost o 5% w porównaniu do sezonu 2019/20. Prognozę zbiorów pszenicy podniesiono o 2 miliony ton (w stosunku do kwietnia) do 766 milionów (rekord).

 

Wcześniej USDA prognozował rekordowe zbiory zbóż, w tym pszenicy i kukurydzy.

 

PROGNOZA DLA UNII EUROPEJSKIEJ zapowiada spadek produkcji zbóż o 10% – r/r

 

Zbiory wszystkich zbóż oczekiwane są na 285 mln ton (+1,2 mln ton od kwietnia), w porównaniu do 318,4 mln ton w 2019 roku.

 

Produkcja pszenicy w UE oceniana jest na tylko 131,7 mln ton w nowym sezonie, w porównaniu do 155 mln ton w 2019 roku.

 

Zbiory unijnej kukurydzy powinny wynieść 68,4 mln ton (+0,3 mln ton rok do roku).