IUNG poparł zwolnienie z obowiązku międzyplonów

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach pozytywnie zaopiniował zwolnienie gospodarzy z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów w warunkach suszy.

 

Do Instytutu zwrócił się – na wniosek samorządu rolniczego – resort rolnictwa z prośbą o opinię na temat wprowadzenia zmian w przepisach umożliwiających zwolnienie ze zobowiązań w zakresie międzyplonów uznawanych za obszary proekologiczne w przypadku wystąpienia suszy rolniczej.

Taki dokument powstał. W jego konkluzji IUNG-PIB stwierdza, że w przypadku braku opadów atmosferycznych, System Monitoringu Suszy Rolniczej nie jest w stanie określić precyzyjnie możliwości wschodów przez rośliny, zwłaszcza od 1 lipca do 20 sierpnia.

 

„Dane dotyczące SMSR można wykorzystać do przybliżonej oceny suszy dla międzyplonów, korzystając z krytycznych wartości klimatycznego bilansu wodnego publikowanych dla: zbóż, roślin strączkowych oraz kukurydzy. Publikowane informacje przez SMSR o warunkach niedoboru wody mogą być pomocne dla kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ocenie tych warunków jako przypadek wystąpienia siły wyższej, skutkujące zwolnieniem rolników z zadeklarowanego obowiązku wysiewu międzyplonów lub okrywy zielonej” – czytamy w opinii Instytutu.

 

Eksperci przychylili się do wniosku rolniczego samorządu i pozytywnie zaopiniowali zwolnienie z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów w warunkach suszy. Zdaniem IUNG udany plon powstaje w tylko wtedy, gdy warunki opadowe są bardzo dobre.

 

„Nawet stosunkowo niewielkie niedobory opadów w czasie siewów poplonów są na ogół przyczyną dużego opóźnieniem wschodów i tym samym jego rola ograniczona jest tylko do względów formalnych i w tym wypadku międzyplony nie pełnią wówczas oczekiwanej roli proekologicznej” – uzasadnia IUNG-PIB.

 

Warto mieć na uwadze, iż Separatory ASM Technology są to urządzenia przeznaczone do czyszczenia ziarna. Pracują z każdym rodzaje surowca – od nasion traw, przez zboża, kukurydze, rośliny strączkowe, oleiste do każdego innego rodzaju ziarna. Czyszczą i sortują materiał na frakcje pod względem ciężaru właściwego. I nie są wrażliwe na wilgotność surowca.