Jak wzmocnić zboża od samego siewu?

Już od momentu zasiewu należy wzmacniać zboża, stosując odpowiednie nawozy. Część nawozów stosuje się już pod orkę – dzięki nim siewki mają szansę wschodzić równomiernie i w odpowiednim terminie. Nawożenie pszenicy to jeden z kluczowych elementów uprawy tego zboża. Jaki nawóz pod zboże jare wybrać, a jaki pod ozime? Od czego to zależy?

Odżywki na zboże – kiedy stosować?

Odpowiednio dopasowane pod względem stężenia odżywki na zboże należy stosować również dolistnie. Dokonuje się tego dwukrotnie w ciągu życia rośliny. Zazwyczaj robi się to po raz pierwszy od momentu krzewienia do fazy strzelania w źdźbło w przypadku pszenicy czy pszenżyta. Jeśli chodzi o porę dnia, dolistne dokarmianie należy wykonywać wtedy, gdy komórki rośliny charakteryzują się największym turgorem, czyli są najbardziej napęczniałe od wody. Ma to miejsce wiosną lub jesienią, wczesnym porankiem lub późnym popołudniem, kiedy nasłonecznienie jest jeszcze stosunkowo niewielkie. Dlaczego tak ważne jest odżywianie zbóż nie tylko doglebowo, ale również dolistnie? Ponieważ gdy trafi się na mroźną zimę, system korzeniowy roślin może zostać mocno uszkodzony, i wiosną korzenie nie będą w stanie tak szybko się zregenerować, by efektywnie pobierać składniki mineralne z gleby. Poza tym, chłodna wiosna również nie sprzyja szybkiemu ogrzaniu się i zmiękczeniu ziemi.

Jak zwiększyć plony nawozami?

Jednym z najważniejszych czynników wzrostu roślin jest azot. W tym celu stosuje się właśnie nawożenie mocznikiem dolistnie roślin zbożowych. Nawożenie pszenicy azotem wpływa korzystnie na plonowanie, ponieważ zwiększa przyrost masy zielonej, co skutkuje odpowiednio szybkim, intensywnym rozwojem. Gdy zabraknie roślinie azotu, będzie ona charakteryzowała się słabszym systemem korzeniowym, a w przyszłości da o wiele mniejszy plon. Dodatkowo jako nawóz na zboże stosuje się również inne minerały: fosfor, potas, magnez i siarkę. One również maja bardzo duży wpływ na jakość plonowania.

Jaki nawóz pod pszenicę jarą?

Jaki nawóz pod pszenicę jarą zastosować? Trzeba tu mieć na uwadze przede wszystkim warunki jej wschodów. Pszenicę jarą wysiewa się wczesną wiosną, kiedy temperatura powietrza bywa jeszcze dość niska, stąd zmniejszona może być pobieranie składników pokarmowych przez siewki z gleby. Przedsiewnie dla pszenicy jarej stosuje się mocznik, saletrę amonową saletrzak lub inne nawozy azotowe. Oprócz tego przed siewem można dla zbóż zastosować nawóz fosforowo-potasowy. Dodatkowo w fazie strzelania w źdźbło można zastosować również azot jako sposób na dokarmianie. Ilości nawozu dopasowuje się do jakości gleby, rodzaju przedplonu oraz spodziewanego plonu.

Jaki nawóz pod pszenicę ozimą?

Jaki nawóz pod pszenicę ozimą jesienią zastosować, aby została ona odpowiednio odżywiona i wzmocniona na czas zimy? W nawożeniu pszenicy ozimej bardzo ważne jest to, aby spowodować jej odpowiednie ukorzenienie i rozkrzewienie jeszcze przed zimą, zanim nadejdą przymrozki, które zmuszą roślinę do spoczynku. W tym celu stosuje się przedsiewnie różne nawozy zawierające mieszanki fosforu, azotu, magnezu, siarki czy sodu. Warto również zastosować dolistnie azot na dokarmianie w odpowiednim czasie.

Jaki nawóz pod pszenżyto jare?

Pszenżyto jare nawozi się podobnie jak pszenicę. To znaczy – przedsiewnie używa się nawozów azotowych, fosforowych i potasowych, a następnie w fazie strzelania w źdźbło używa się azotu dolistnie. Z uwagi na to, że pszenżyto jare wysiewa się wczesną wiosną, gdy warunki pogodowe mogą nie sprzyjać efektywnemu pobieraniu składników pokarmowych z gleby, należy zastosować również nawożenie dolistne.

Dlaczego nawożenie ma takie znaczenie?

Oprócz azotu, potasu i fosforu nie wolno zapominać o nawożeniu zbóż magnezem oraz siarką. Robi się to dolistnie, i należy traktować to raczej jako obowiązek rolnika, któremu zależy na tym, aby uzyskać wysokie plony. Magnez i siarka to minerały, które poprawiają wchłanianie azotu. Tym samym nawożenie azotem bez uwzględnienia tych dwóch pozostałych makroelementów nie będzie odpowiednio efektywne. Również mikroelementy, takie jak mangan, miedź czy cynk poprawiają gospodarkę azotową u roślin, mają także spory wpływ na ukorzenianie się roślin i prawidłową pracę systemu korzeniowego. Każdy rolnik, który myśli o tym, jak zwiększyć plony na swoim polu w danym sezonie, musi opracować własną strategię nawożenia. Będzie ona uwzględniała przede wszystkim konkretne stanowisko uprawne – zasobność gleby, jej jakość czy nawodnienie. Należy także brać pod uwagę termin wysiewu zbóż i związane z tym problemy, które prawidłowe nawożenie jest w stanie wyeliminować lub przynajmniej zredukować. Uprawa zbóż to również uwzględnianie przedplonów – zmienność upraw na danym stanowisku ma bardzo duży wpływ na to, jaki będzie stan gleby po każdym zebranym plonie. Zboża mają spore wymagania uprawowe – są niezwykle delikatne. Dlatego należy zaplanować ich prawidłowe nawożenie jeszcze zanim zostaną wysiane, stosując nawozy doglebowe, a potem dolistne we właściwych stężeniach i przeprowadzając zabiegi w ściśle określonym terminie i warunkach atmosferycznych.