Jak zwalczyć rolnice w kukurydzy?

Robak rolnica to gąsienica motyli nocnych z różnych gatunków, bardzo często spotykana na uprawach warzywnych oraz zbożowych. Rolnica zbożówka, czyli Agrotic segetum, to szkodnik, który żeruje przede wszystkim w zbożach. W kukurydzy przynosi ona ogromne straty – ponieważ pojedyncza larwa jest w stanie zniszczyć nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt roślin.

Rolnica szkodnik – dlaczego należy ją zwalczać

Te szkodniki są poważnym zagrożeniem dla upraw, gdyż wyniszczają nie tylko liście roślin, pozostawiając w nich dziurki i tym samym zmniejszając powierzchnię czynną fotosyntezy niezbędnej dla życia rośliny. Niektóre stadia larwy są w stanie podgryzać również łodygi rośliny, przewracając ją, a nawet zjadać bulwy roślin podziemnych. Rolnice w ciągu dnia chowają się na głębokość około 10 cm w ziemię i wychodzą na żer dopiero wieczorem lub nocą. Zwalczanie rolnic, a także wszelkich innych szkodników niszczących uprawy, ma duże znaczenie nie tylko dla tej konkretnej uprawy, ale dla rolnictwa w ogóle. Pozwalając im na swobodne żerowanie, można nie tylko dopuścić do ich niekontrolowanego rozmnażania się na danym polu, ale również do przenoszenia się całych populacji na sąsiednie uprawy, gdzie również doprowadzą one do zniszczeń. W tym przypadku można mówić o odpowiedzialności zbiorowej – jeśli wszyscy rolnicy w okolicy będą tępić szkodniki na swoich polach, to zadbają nie tylko o własną uprawę, ale również ochronią tę sąsiednią.

Jak wygląda rolnica?

Rolnica w stadium larwalnym ma postać szarej gąsienicy, o długości dochodzącej do około 50 mm. W zależności od płci, owady te mają nieco inne ubarwienie skrzydeł oraz rodzaj czułek. Samce mają grzebieniaste czułki oraz przednie skrzydła w kolorze od jasnobrunatnego do ciemnobrunatnego, a tylne w kolorze białawym. Z kolei samice mają nitkowate czułki, brunatne skrzydła przednie i białawe lub szarobrązowe skrzydła tylne. Cały motyl ma długość około 18-22 mm, a rozpiętość ich skrzydeł to 27-40 mm.

Rolnica jak zwalczyć tego szkodnika?

Zanim rozpocznie się zwalczanie rolnicy, należy zweryfikować, czy w ogóle stanowi ona zagrożenie dla uprawy. Wystarczy obejrzeć uprawę po zmroku – gdy zauważy się larwy w ilości 4-6 sztuk na 1 m kwadratowy, wówczas należy podjąć odpowiednie kroki. Stosuje się też specjalne pułapki feromonowe do odławiania samic i monitorowania liczebności populacji. Jak zwalczyć rolnice na polu? Warto pamiętać o systematycznym oraniu pola przed siewem i po zbiorach. Jako że w ciągu dnia rolnice śpią w ziemi, zaoranie pomaga wydobyć je na wierzch i udostępnić jako pokarm ptakom, które w dużej mierze samodzielnie rozprawią się z nadmiarem rolnic. Rolnica w kukurydzy może być też zwalczana przy pomocy specjalnych preparatów z bakteriami Bacillus thiringiensis w postaci oprysków. Są to biopreparaty – czyli takie, które można stosować bez okresu karencji, ponieważ są bezpieczne dla środowiska i dla człowieka. Opryski należy wykonywać nocą, podczas żerowania rolnicy.

Rolnica to poważny przeciwnik dla każdego rolnika, jednak można się go skutecznie pozbyć. Dla każdej uprawy bardzo ważne jest, aby osoby zajmujące się nią na bieżąco doglądały swoich pól – sprawdzały nie tylko jakość wschodzących roślin, ale również stan gleby pod kątem żerujących na nich szkodników. Czujność na każdym etapie wzrostu kukurydzy, a także stosowanie odpowiednich, bezpiecznych preparatów i naturalnych sposobów zwalczania rolnicy takich jak orka, to kluczowe czynniki pozwalające zachować czystość uprawy i uwolnić ją od uporczywej rolnicy.