Jare też wymagają ochrony

W ostatnim czasie gospodarstwa skupiły się na wykonywaniu zabiegu T2 na plantacjach zbóż ozimych, wykorzystując do tego celu okna pogodowe, ale nie można zapominać o zbożach jarych, które także atakuje wiele chorób.

W tym roku wiosna jest nie tylko sucha, choć w maju trochę popadało, ale także wyjątkowo chłodna, co pewnie trochę przyhamowało rozwój chorób w zbożach jarych. Wnikliwi obserwatorzy zauważą jednak na liściach typowe dla poszczególnych gatunków jednostki chorobowe.

Na jęczmieniu jarym można zaobserwować chociażby plamistość siatkową. Wśród innych, najbardziej zagrażających jęczmieniowi chorób liści wymienia się także: mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę zbóż oraz rdzę żółtą.

Natomiast w pszenicy jarej oprócz mączniaka prawdziwego i rdzy żółtej również rdzę brunatną, septoriozę paskowaną liści oraz brunatną plamistość liści. A więc praktycznie wszystkie najczęściej występujące choroby na liściach zbóż ozimych.

Przyjmuje się, że jeśli ziarno zbóż jarych zostało zaprawione, ilość wiosennych opadów nie jest zbyt wysoka (przy ich odpowiednim rozkładzie), a presja chorób niewielka, to jeden zabieg fungicydowy powinien wystarczyć. W przypadku pszenicy jarej, należy go wykonać w fazie liścia flagowego (BBCH 45-49).

Przy deszczowej aurze w maju, niezbędne może okazać się jednak przeprowadzenie ochrony dwu zabiegowej. Wówczas pierwszy zabieg należy wykonać w fazie strzelania źdźbło, do 1. kolanka (BBCH 31). Natomiast drugi w fazie liścia flagowego (BBCH 45-49).

W przypadku jęczmienia jarego, w technologii jedno zabiegowej, oprysk najlepiej przeprowadzić  w fazie od 2. kolanka do pełni strzelania w źdźbło (BBCH 32-35). Jednak przy dużej presji chorób należy wykonać go wcześniej. Bo tak na prawdę o terminie zabiegu powinno decydować przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości przez danego patogena. W technologii dwu zabiegowej ochrony jęczmienia jarego: pierwszy zabieg poleca się w fazie od 1. do 2. kolanka, a drugi tuż przed kłoszeniem.

Preparatów do ochrony zbóż jarych jest bardzo dużo. Najlepiej jednak sięgać po środki zwalczające za jednym razem szeroką gamę chorób. Nie można zapominać także o rotacji substancji aktywnych fungicydów, by ograniczyć zjawisko uodparniania się patogenów. W preparatach o wysokiej skuteczności na pewno spotkamy: triazole, karboksyamidy, strobiluryny, czy ketoaminy.

W doborze odpowiedniego fungicydu pomocne mogą być programy ochrony pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz pszenżyta jarego przygotowane przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Ponaniu.

 

Z uwagi o jak najlepsze plony informujemy, iż separatory ASM to technologia, która zapewnia:

– Skuteczne czyszczenie ziarna zbóż i innych roślin

– Precyzyjne sortowanie nasion na frakcję według masy

– Oddzielenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń

– Odseparowanie uszkodzonych nasion od materiału siewnego

– Przygotowanie najlepszego materiału siewnego