Separator aerodynamiczny ASM-1001

Dostarczony na rzecz Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. (województwo opolskie)
Termin realizacji – czerwiec 2021 r.