Nie możesz wysiać międzyplonu? Zgłoś jako siłę wyższą

Wielu rolników kolejny rok z rzędu drapie się po głowie, szukając możliwości wysiania obowiązkowego dla nich międzyplonu przy panującej suszy. Resort rolnictwa udzielił odpowiedzi w tej sprawie.

Urzędnicy ustosunkowali się do wniosku zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczącego zmiany przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologiczny (EFA).

Samorząd postulował, aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako przypadek wystąpienia siły wyższej.

„Zgodnie z opinią przekazaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), który prowadzi SMSR, należy wskazać, że IUNG nie dysponuje wielkościami krytycznymi powodującymi suszę międzyplonów, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w okresie od 1 lipca do 15 października. Trudność w wykorzystaniu monitoringu suszy do oceny ryzyka i powodzenia uprawy międzyplonu ścierniskowego i ozimego wynika z braku informacji o warunkach wilgotnościowych w okresie ich wegetacji (okres wegetacji wykracza poza prowadzony obecnie monitoring suszy – tj. do końca września)” – wyjaśnia ministerstwo.

Jak dodaje, IUNG w konkluzji swojej opinii stwierdza, że w przypadku braku opadów atmosferycznych SMSR nie jest w stanie określić precyzyjnie możliwości wschodów przez rośliny, zwłaszcza w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia.

Publikowane przez SMSR informacje o warunkach niedoboru wody mogą być jedynie narzędziem pomocnym dla kierownika biura powiatowego ARiMR przy ocenie tych warunków jako przypadku wystąpienia siły wyższej.

„Niezależnie od powyższego trzeba podkreślić, że w myśl przepisów UE, w sytuacji, gdy rolnik ze względu na suszę nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, np. nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w określonym terminie do 20 sierpnia, to co do zasady jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej. Organem właściwym w sprawie uznania danego przypadku za działanie siły wyższej jest kierownik biura powiatowego ARiMR” – zaznacza resort.

I przypomina, i ż to na wniosek ministra rolnictwa w latach 2018 i 2019 Komisja Europejska wydała decyzje umożliwiające rolnikom skorzystanie z określonych odstępstw w zakresie zazielenienia, w tym w zakresie międzyplonów EFA.