Aktualności

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 2020 – możliwe od 7 maja 2020r.

Prezes ARiMR ogłosił nabór na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 2020. O pomoc finansową w tym zakresie mogą ubiegać się gospodarstwa w których wystąpiły szkody spowodowane przez np. suszę, lub deszcz nawalny. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł, mogą ją otrzymać także rolnicy poszkodowani przez ASF.

Kasa w przypadku szkód co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej

Jak można przeczytać na stronie Agencji wsparcie finansowe skierowano do gospodarstw w których w roku składania wniosku wystąpiły szkody spowodowane przez np:

  • huragan,
  • deszcz nawalny,
  • grad,
  • powódź,
  • suszę,
  • piorun,
  • obsunięcie się ziemi,
  • lawinę,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • przymrozki wiosenne.

Wspomniane straty w gospodarstwie muszą wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Powinny wystąpić w ciągu 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim. Nie uwzględnia się w tym przypadku roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie.

 Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej z powodu wystąpienia ASF

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej jest również możliwe, w przypadku gdy, rolnik zmuszony był zabić świnie w celu zwalczania ASF. Producent rolny wykonał to na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. W dniu wydania tej decyzji ilość świń powinna stanowić 30% wszystkich świń, które są w posiadaniu rolnika. Po wydaniu wspomnianej decyzji, rolnik nie powinien już utrzymywać trzody chlewnej w swoim gospodarstwie.

300 tys. zł na gospodarstwo nie przekraczając kosztów kwalifikowalnych

Maksymalnie rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne w tym przypadku nie przekroczą 80%. Pomoc finansową można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa w przypadku klęsk żywiołowych. Natomiast w odniesieniu do ASF wsparcie finansowe można wykorzystać na inwestycje zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

 Pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej według kolejności wniosków

Pieniądze przyznawane będą na podstawie kolejności wpływu wniosków wraz z wymaganymi załącznikami do ARiMR. Więcej informacji na temat powyższego naboru można znaleźć na stronie ARiMR.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *