Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 2020 – możliwe od 7 maja 2020r.

Prezes ARiMR ogłosił nabór na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 2020. O pomoc finansową w tym zakresie mogą ubiegać się gospodarstwa w których wystąpiły szkody spowodowane przez np. suszę, lub deszcz nawalny. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł, mogą ją otrzymać także rolnicy poszkodowani przez ASF.

Kasa w przypadku szkód co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej

Jak można przeczytać na stronie Agencji wsparcie finansowe skierowano do gospodarstw w których w roku składania wniosku wystąpiły szkody spowodowane przez np:

  • huragan,
  • deszcz nawalny,
  • grad,
  • powódź,
  • suszę,
  • piorun,
  • obsunięcie się ziemi,
  • lawinę,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • przymrozki wiosenne.

Wspomniane straty w gospodarstwie muszą wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Powinny wystąpić w ciągu 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim. Nie uwzględnia się w tym przypadku roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie.

 Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej z powodu wystąpienia ASF

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej jest również możliwe, w przypadku gdy, rolnik zmuszony był zabić świnie w celu zwalczania ASF. Producent rolny wykonał to na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. W dniu wydania tej decyzji ilość świń powinna stanowić 30% wszystkich świń, które są w posiadaniu rolnika. Po wydaniu wspomnianej decyzji, rolnik nie powinien już utrzymywać trzody chlewnej w swoim gospodarstwie.

300 tys. zł na gospodarstwo nie przekraczając kosztów kwalifikowalnych

Maksymalnie rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne w tym przypadku nie przekroczą 80%. Pomoc finansową można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa w przypadku klęsk żywiołowych. Natomiast w odniesieniu do ASF wsparcie finansowe można wykorzystać na inwestycje zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

 Pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej według kolejności wniosków

Pieniądze przyznawane będą na podstawie kolejności wpływu wniosków wraz z wymaganymi załącznikami do ARiMR. Więcej informacji na temat powyższego naboru można znaleźć na stronie ARiMR.