Oziminy dobrze zniosły zimę

Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu wynika, że w tym roku uprawy ozime przezimowały znacznie lepiej niż w roku ubiegłym; praktycznie bez strat – poinformował w środę GUS.

Według oceny ekspertów, przebieg warunków agrometeorologicznych podczas zimy był korzystny dla zimujących roślin, a krótkotrwałe spadki temperatury nie zagrażały oziminom. Do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,1 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 0,1 proc. rzepaku i rzepiku ozimego.

Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są w dobrej kondycji. Z nadejściem wiosny na przeważającym obszarze kraju odnotowano deficyt opadów i narastającą suszę rolniczą.

Wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady lutego, wcześniej w porównaniu do średniej z wielolecia o ok. 3-4 tygodnie, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych.

Największy deficyt opadów w marcu i w pierwszej połowie kwietnia dotyczył zachodniego i centralnego obszaru Polski. W I połowie kwietnia wystąpił wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin, jednak spadki temperatury w nocy dochodzące do -8°C hamowały wschody zbóż jarych oraz wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych.

Występujące niedobory wilgoci w glebie niekorzystnie wpływały na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, a wysiane wiosną nawozy nie wzbogacały kompleksu sorpcyjnego gleb i tym samym nie były dostępne dla roślin. Występujące przymrozki oraz susza obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.

Na całym kraju obserwuje się nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb i związane z tym nierównomierne wschody zbóż jarych.

W bieżącym roku obserwowano nieco wcześniejsze ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. Od połowy marca odnotowano jednak znaczne spadki temperatury nocą (dochodzące do -10 C), które przyczyniły się do spowolnienia wegetacji w sadach.

W niektórych rejonach zaobserwowano nawet uszkodzenia zawiązków kwiatów (zwłaszcza na plantacjach brzoskwiń, moreli, niektórych odmian czereśni, borówki wysokiej oraz malin). Z powodu marcowych przymrozków uszkodzeniu uległy też niektóre plantacje truskawek.

Od końca drugiej dekady kwietnia, rozpoczęło się kwitnienie pozostałych gatunków drzew owocowych, przy czym pogoda sprzyjała oblotowi pszczół.

Stan zaawansowania siewów warzyw gruntowych w bieżącym sezonie jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych rejonach. Znaczny wzrost temperatury, występujący w drugiej połowie kwietnia, sprzyjał wschodom i wegetacji warzyw gruntowych, jednak postępująca susza ogranicza rozwój roślin.

Przebieg warunków pogodowych, a zwłaszcza opady będą miały decydujący wpływ na dalszą wegetację upraw rolnych i ogrodniczych.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

 

Separator ASM Technology jest szeroko stosowany zarówno w dużych elewatorach, jak i w niedużych gospodarstwach rolniczych, zajmujących się uprawą ziarna towarowego. Unikatowość tego urządzenia polega na dokładnym kalibrowaniu ziarna według ciężaru właściwego, co pozwala na uzyskanie wysokiej jednorodności ziarna na poziomie +/- 3%. Separator jest bardzo łatwy w obsłudze, niezawodny, często mogący zastąpić szereg maszyn w istniejącej linii technologicznej. Separator działa z ziarnami wszelkiego stopnia zanieczyszczenia i wilgotności, nie obniżając jakości separacji i wydajności. Ma niskie zużycie energii.