Plaga myszy na polach – jak z nią walczyć?

Od pewnego czasu występuje znacząca plaga myszy na polach uprawnych. W największym stopniu dotyczy to rolników z Opolszczyzny. W związku z tym, IR w Opolu zwróciła się do PIORiN-u z pytaniem, o podjęte działania przeciwko gryzoniom.

PIORiN zwracał rolnikom uwagę na wzrost liczebności gryzoni na polach

Opolski samorząd rolniczy wystosował pismo do WIORiN-u z pytaniem o podjęte działania Inspekcji, aby plaga myszy na polach nie występowała. Inspekcja nasienna odpowiedziała, że aktualnie nie prowadzi już obserwacji liczebności gryzoni, bo nie zobowiązuje jej do tego ustawa.

WIORiN jednak zapewnia, że informował rolników o wzroście liczebności gryzoni w zasiewach roślin uprawnych. Taka informacja trafiła m.in do urzędów gmin i dystrybutorów ŚOR. Komunikaty o wzroście liczby czynnych nor gryzoni i o zagrożeniu Inspekcja rozsyłała dwukrotnie  – pod koniec zimy, a także w ostatnim kwartale 2019 r.

 

Plaga myszy na polach – WIORiN zaleca zastosować preparaty

WIORiN przypomina, że obecnie w rejestrze ŚOR dopuszczonych do obrotu istnieją dwa preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni polnych. Jest to:

  • Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB – o działaniu żołądkowym, a przeznaczony do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych w postaci przynęty. Należy go stosować poza sezonem wegetacyjnym.
  • Ratron GL – podobnie jak powyżej jest to środek o działaniu żołądkowym, w formie granul, przeznaczony do zwalczania nornikowatych w roślinach uprawnych.

Plaga myszy na polach – przed stosowaniem preparatów spróbować metod nie chemicznych

WIORiN zaleca ponadto, najpierw zastosować metody niechemiczne, które polegają na ustawieniu w miejscu żerowania gryzoni tyczek spoczynkowych o wysokości około 4 m. Pozwolą one ptakom drapieżnym przesiadywać w tym miejscu i wypatrywać gryzonie.

Drugim sposobem niechemicznym przeznaczonym do walki z plagą myszy jest wykaszanie miedz i rowów sąsiadujących z uprawami.

 

WIORiN podkreśla również, że w tym przypadku ważna jest agrotechnika dostosowana do warunków panujących na polu. Jeżeli pole jest mocno zasiedlone przez myszy to wtedy należy zrezygnować na polu z uproszczonych systemów uprawy. Główny powód jest taki, że klasyczna orka niszczy nie tylko gryzonie, ale także dużą część ich nor i gniazd. Dlatego też zaleca się w miarę szybko przyorywać resztki pożniwne, aby nie mogły one stanowić ochrony dla mysz, które znajdują się na polu.

 

 

Na zakończenie warto przypomnieć, że separatory ASM mają wiele funkcji. Jedną z nich jest usuwanie materiału zainfekowanego z czyszczonego ziarna. W przypadku rozwoju choroby, mimo że na zewnątrz ziarno może wyglądać normalnie, w środku zachodzą zmiany wywołane przez bakterie, czy grzyby. W tej sytuacji ziarno porażone obniża ciężar, co automatycznie wychwytują nasze separatory. Dzięki temu możemy usunąć ziarna zainfekowane, chroniąc pozostałe przed zarażeniem.