Separator aerodynamiczny ASM-101

dostarczony na rzecz Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. (województwo wielkopolskie)
Termin realizacji – lipiec 2022 r.