Uwaga na oprzędziki w grochu

Na uprawach grochu w Winnej Górze zaobserwowano liczne uszkodzenia liści powodowane przez oprzędziki – czytamy w komunikatach IOR PIB w Poznaniu. Zalecamy monitoring plantacji bobowatych (groch, łubiny, lucerna itp.) w celu oszacowania zagrożenia.

 Stopień uszkodzeń jest znaczny i wskazuje na przekroczenie progu szkodliwości, który wynosi 10% uszkodzonych roślin w fazie od wschodów do stadium 2-3 liści (BBCH 09-13) lub 2 chrząszcze na m2. – podaje dalej IOR.

Chrząszcze trudno dostrzec, gdyż zaniepokojone szybko spadają na glebę. Uszkodzenia natomiast łatwo zdiagnozować, gdyż chrząszcze te na liściach wygryzają charakterystyczne zatoczki. Największe szkody wyrządzają, kiedy rośliny mają 2-4 liście, w okresie wietrznej i suchej pogody.

Larwy z kolei żywią się brodawkami korzeniowymi oraz drobnymi korzonkami, osłabiając tym samym rośliny, co przyczynia się do zmniejszenia plonu.

Zwalczanie tych szkodników ma sens jedynie w okresie wczesnego rozwoju roślin (szkodliwość oprzędzików jest wówczas największa).

Do zwalczania tych szkodników można wykorzystać przykładowe insektycydy takie jak:

 • alfa-cypermetryna: A-CYPER 100 EC, Alciper 100 EC, Alfa 100 EC, AlfaCyper 100 EC, Alfacypermetryna 10 EC, Alfastop 100 EC,Asteria 100 EC, CYPER – FAS 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Rufous 100 EC; w dawce 0,08 – 0,1 l/ha.

Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych

uszkodzeń.

 • beta-cyflutryna: Bulldock 025 EC, Tekapo 025 EC w dawce: 0,25-0,3 l/ha.

Opryskiwać od końca fazy pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści.

Dodatkowo warto jest jednak zadbać o doskonałe przygotowanie materiału siewnego poprzez czyszczenie i sortowanie ziarna. Do tej czynności bez wątpienia przydatny będzie separator aerodynamiczny ASM, jego auty:

 • Czyści wszystkie rodzaje ziarna: nasiona zbóż, traw, roślin strączkowych itp.
 • Separacja nasion oparta o ciężar właściwy
 • Wilgotność surowca nie ma znaczenia
 • Innowacyjna, opatentowana technologia
 • Skuteczność czyszczenia potwierdzają badania wykonane przez Politechnikę Białostocką.
 • Wysoka wydajność
 • Segregacja nasion na 6 frakcji
 • Niskie zużycie energii, niskie koszty eksploatacji.
 • Szybkie przezbrajanie w przypadku zmiany surowca (brak sit)
 • 4 tryby pracy: suszenie, czyszczenie wstępne, czyszczenie właściwe, kalibrowanie (separowanie).
 • Skuteczne zastosowanie w gospodarstwach rolnych, punktach skupu zbóż, zakładach przetwórczych
 • Niezwykle prosty w obsłudze