Żarłoczne larwy na plantacjach

29 maja ukazały się kolejne komunikaty Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu wskazujące, że na roślinach uprawnych w Winnej Górze (woj. wielkopolskie) pojawiły się żarłoczne larwy szkodników. Mogą występować też w innych rejonach kraju, dlatego warto przeprowadzić monitoring plantacji.

 

Według „Platformy Sygnalizacji Agrofagów”, od połowy maja larwy skrzypionek  obserwowane były także w niektórych innych rejonach kraju, jak chociażby koło Płońska (woj. mazowieckie).

 

Na większości punktów obserwacyjnych w kraju przeważały jednak postacie dorosłe, które przygotowywały się do składania jaj. Ich liczebność była szczególnie niepokojąca w woj. lubuskim (20-30% roślin zasiedlonych przez szkodniki), co stwarzało zagrożenie pojawienia się większej liczby larw.

 

Stwierdzenie 10-15 chrząszczy na 1m2, w uprawie pszenicy ozimej, daje podstawę do przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji. W celu określenia liczby larw należy – w zależności od wielkości pola – przeanalizować od 100 do 150 źdźbeł w różnych punktach pola, po 10 źdźbeł wybranych losowo.

 

Zwalczanie skrzypionek przeprowadza się w okresie kiedy larwy z najwcześniej złożonych jaj osiągną wielkość ok. 4 mm i jednocześnie następuje masowy wylęg larw z masowo składanych jaj.

 

Oprócz skrzypionki zbożowej, pracownicy IOR-u zaobserwowali w Winnej Górze 2-3 mm larwy pryszczarka w łuszczynach rzepaku. Wskazują przy tym, że dostają sygnały z różnych części kraju o dość licznym jego występowaniu. Niestety, ale nie ma możliwości zwalczania larw w łuszczynach rzepaku. Tylko postaci dorosłe pryszczarka (muchówki) w połączeniu z chowaczem podobnikiem.

 

Tymczasem wyrządzają one wiele szkód. Uszkadzają nasiona i wysysają wewnętrzne ściany łuszczyn. Przez co przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, często deformują się przy wierzchołku, kurczą i przedwcześnie pękają. Powoduje to osypywanie się nasion i powstawania samosiewów.

 

W trosce o jak najlepsze plony informujemy, iż separatory ASM to technologia, która zapewnia:

– Skuteczne czyszczenie ziarna zbóż i innych roślin

– Precyzyjne sortowanie nasion na frakcję według masy

– Oddzielenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń

– Odseparowanie uszkodzonych nasion od materiału siewnego

– Przygotowanie najlepszego materiału siewnego