FINANČNÍ PŘÍNOS – PŘEDČIŠTĚNÍ

Díky předčištění ihned po sklizni získáváme následující výhody:

zachytíme znečištění snížením množství sušeného materiálu – v průměru o 5%..

snížíme obsah vlhkosti suroviny před sušením asi o 2% (pšenice)

To se promítá do následujících finančních efektů:

Standardně se předpokládá, že se vlhkost 1t zrna se sníží o 1%. (1 t /%) vyžaduje cca 2 litry
topného oleje, nezahrnuje náklady na elektřinu a pracovní sílu. V tomto příkladu:

Vstupní surovina – 1 tuna * 4 t /% * 2 litry * 1,00 € = 8,00 €

materiál po čištění – 0,95 tuny * 2 t /% * 2 litry * 1,00 € = 3,80 €

V případě kukuřice poskytují předčisticí účinky vyšší úroveň redukce vlhkosti
(v průměru mají frakce II a III obsah vlhkosti nižší než 4 až 6% ve vztahu k vstupní surovině).
Současně se to promítá do většího množství zeleného odpadu.

Cena sušení:

surovina – 1 tuna * 16 t /% * 2 litry * 1,00 € = 32,00 €

materiál po čištění – 0,9 tuny * 12 t /% * 2 litry * 1,00 € = 21,60 €

FINANČNÍ VÝHODY – SEMENNÝ MATERIÁL

Díky separaci si můžeme vybrat nejlepší materiál pro setí.
Proces separace vám zároveň umožňuje vybrat zrno s podobnou úrovní
energie klíčivosti.
Například u pšenice s klíčivostí měřenou po 14 dnech na 96%, u zrna před separací
byla energie klíčivosti měřená po 7 dnech 80%.
Pro srovnání, pro materiál po separaci získal klíčivost 96% po 14 dnech a 92% po 7 dnech.
To se promítá do rovnoměrného procesu zrání zrna v období sklizně.

V případě vysetí původního materiálu bylo během období sklizně přibližně 80% zrna
zralých a připravených ke sklizni, zatímco zbývajících 20% klasů bylo sklizeno jako
nezralých nebo přezrálých.

Díky separačnímu procesu v uvedeném příkladu získáme efekt asi 92% jediného
zralého klasu. To se přímo promítá do 12% zvýšení výnosů a navíc nedochází
k přirozené kontaminaci pole ztrátovým zrnem.

V diskutovaném příkladu to má následující ekonomické výhody:

Použitím našeho univerzálního separátoru
k čištění sklizené plodiny před sušením, výběru materiálu
před prodejem a produkcí osiva pro vlastní potřeby
můžete získat návratnost investice již v 1 roce!