Výhody separátorů

Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům účinný systém čištění obilí. Pro tento účel jsme vyvinuli a vyrobili aerodynamické separátory. Jsou založeny na našich proprietárních řešeních krytých patentovou ochranou.

Co nás odlišuje od konkurence?

Běžně používané systémy čištění obilí používají síta. Rozdělují materiál podle jeho velikosti. Naše zařízení třídí materiál podle hmotnosti. To má řadu výhod:

  • umožňuje oddělit jemné a zlomkové zrno,
  • zvládá lehké i silné znečištění,
  • zlepšuje zarovnání zrn,
  • umožňuje vybrat nejplnější, nejlépe narostlá zrna,
  • díky oddělení zelených nečistot snižuje vlhkost suroviny,
  • odděluje prázdná a špatně vyrostlá zrna,
  • umožňuje extrahovat dokonalé semeno.

Naše technologie pracuje se všemi druhy obilí, od řepky a hořčice, přes obiloviny a kukuřici až po hrách a fazole. Lze jej použít k čištění sójových bobů, slunečnicových semínek, pohanky atd.

Aerodynamický separátor úspěšně nahrazuje několik dalších zařízení. V období sklizně jej lze využít k předčištění suroviny nasbírané z pole. V tomto případě zachycuje extrémní frakce (těžké a lehké škodliviny i prach a nečistoty) s vysokou účinností. Dokáže současně oddělit krmnou surovinu (jemné zrno, půlky atd.) pro zlepšení skladovací kvality suroviny.

Následně v závislosti na potřebách připravované suroviny může separátor odebrat dokonalé semeno nebo připravit konzumní zrno s vysokými parametry kvality. Díky kalibračnímu režimu jsme schopni odebírat semena s tolerancí až +/- 3 % v hmotnostním rozdílu jednotlivých zrn! To se promítá nejen do vysoké uniformity zrna, ale také do jednotnosti parametrů síly klíčení a energie klíčení. To je zase nesmírně důležité při přípravě osiva.

Jak se tyto dva parametry liší?

Oba určují procento semen, která vyklíčila během laboratorních testů. Rozdíl je v délce trvání experimentu. Klíčivost se obvykle měří po 14 dnech. Je to povinný parametr při prodeji osivového materiálu. V současnosti je standardem, že u certifikovaného osiva je to přes 90 %. V případě energie klíčení se však měření provádí mezi 5. a 7. dnem po zasetí. Čím podobnější jsou tyto dva parametry, tím jednotnější je období dozrávání. Pokud je například kapacita klíčení 98 % a energie klíčení 70 %, znamená to, že téměř 1/3 semen vyklíčí později než ostatní. Opožděné klíčení se promítá do pozdějšího zrání. V této situaci máme v období sklizně na poli situaci, kdy jsou některé klasy zralé a některé zůstávají zelené. Při rozhodování o sečení sbíráme značnou část nerovnoměrného zrna. Zpožděním sklizně zároveň způsobíme, že některé nejzralejší zrno začne opadávat. To způsobuje nejen sklizňové ztráty, ale také přirozené znečištění půdy obilím, které v další sezóně částečně vyraší.

Náš separátor umožňuje vybrat semena nejen s vysokou klíčivostí, ale také s vyváženou energií, díky čemuž v období sklizně minimalizujeme počet nedozrálých klasů a zvyšujeme skutečný hektarový výnos.

Technologie separace zrn pomocí aerodynamických separátorů ASM umožňuje dělení suroviny na základě hmotnosti jednotlivých zrn, na rozdíl od sítové technologie, která se dělí v závislosti na velikosti a tvaru.