SALES OFFICE


  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
  przetworzenia zapytania znajdującego się w formularzu kontaktowym.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomas Consulting
  S.A, ul. Lniana 41, 15-665 Białystok;
  2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
  biuro@tomasconsulting.com, tel 85 652 55 10;
  3) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania
  i prowadzenia korespondencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. – przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany
  korespondencji;
  4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
  skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji;
  6) odbiorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej
  oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa;
  7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.