Separatoriaus ASM-101 naudojimas kartu su pneumatiniu transporteriu PT-100

Siūlomas aerodinaminio separatoriaus ASM-101 naudojimas kartu su pneumatiniu transporteriu PT-100
Sujungus šiuos du įrenginius, grūdus galima kulti ir atlikti pirminį valymą transporteriu PT-100. Tada grūdai siunčiami į aerodinaminį separatorių, kuris atlieka smulkų valymą.