ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendino projektą GRANT pagal 2018 m. sausio 15 d. sudarytą dotacijos sutartį Nr. GRANT/88. Dotacija teikiama iš 2014-2020 m. Podolsko vaivadijos regioninės veiksmų programos lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams ir inovacijoms”. Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugą, siekiant nustatyti būtinus techninius sprendimus grūdų separatoriui, pagamintam pagal patento paraišką PCT/UA2016/000030, publikacijos numeris WO2016195615, leidžiantį realiai išvalyti ne mažiau kaip 50 tonų per valandą .