ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT / 88 uzavřenou dne 15. ledna 2018. Grant je udělován z prostředků Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství na léta 2014-2020, v rámci „Grantů na výzkum a. projekt inovace. Cílem projektu je provedení výzkumné služby v oblasti stanovení potřebných technických řešení separátoru zrna vyrobeného na základě patentové přihlášky
PCT / UA2016 / 000030, číslo publikace W02016195615, umožňující skutečnou kapacitu čištění alespoň 50 tun za hodinu.