ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendino GRANT pagal 2018 m. sausio 15 d. sudarytą dotacijos sutartį Nr. GRANT83. Dotacija teikiama iš 2014-2020 m. Podolsko vaivadijos regioninės veiksmų programos lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams ir inovacijoms”.
Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugą, siekiant nustatyti būtinus techninius sprendimus grūdų valomajai, pagamintai pagal patento paraišką
PCT/UA2016/000030, publikacijos numeris WO2016195615, leidžiančią pasiekti faktinį ne mažesnį kaip 25 tonų per valandą valymo našumą.