ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. je realizován GRANTEM v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT83 uzavřenou dne 15. ledna 2018. Grant je udělován z prostředků Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství na léta 2014-2020, v rámci „Grantů na výzkum a. projekt inovace.
Cílem projektu je provést výzkumnou službu k určení potřebných technických řešení pro separátor zrn vyrobený na základě patentové přihlášky PCT / UA2016 / 000030, číslo publikace W02016195615, umožňující získat skutečnou čistící kapacitu minimálně 25 tun za hodinu.