ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendina projektą pagal dotacijos sutartį Nr. GRANT3/10, sudarytą 2024 m. kovo 5 d. Dotacija teikiama iš 2021-2027 m. Europos fondų lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams”. Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugą nustatant būtinus techninius sprendimus grūdų separatoriui, pagamintam pagal patentinę paraišką PCT/UA2016/000030, publikacijos numeris WO2016195615, leidžiančiam pasiekti ne mažesnį kaip 15 tonų per valandą faktinį valymo našumą, turinčiam automatiką, leidžiančią visiškai nuotoliniu būdu valdyti įrenginio veikimą ir užtikrinančią ryšį su kitais technologinės linijos įrenginiais.

Projekto vertė – 187 260,00 PLN.

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė – 152 000,00 PLN.

Bendro finansavimo iš Europos Sąjungos fondų vertė – 129 200,00 PLN.