Aerodynamický separátor ASM-101

dodáno do ekologické farmy Zpracování mléka Marian Nowak (Západopomořanské vojvodství)

Termín dokončení – březen 2022.