Aerodynamický separátor ASM-300

Dodáno na zemědělskou a semennou farmu Stefana Ziętarského (Kujavsko-pomořské vojvodství)

Termín dokončení – prosinec 2020.

ODKAZY

 

 

Provozuji zemědělskou farmu a v roce 2020 jsem se rozhodl zakoupit separátor zrna od společnosti ASM Technology. Odlučovač ASM 300 funguje jako první zařízení v technologické lince a v takovém uspořádání plní svou úlohu velmi dobře.

Vysoká kapacita tohoto stroje umožňuje rychlé a důkladné vyčištění zrna, které je následně připraveno pro výsevní materiál.

Výrobce separátoru, společnost ASM Technology, mi poskytl stroj k testování, což mi umožnilo ověřit kvalitu i účinnost čištění zrna. Výrobce rovněž poskytl podporu při instalaci stroje a zaškolení v jeho obsluze. Za velmi příznivé považuji také podmínky technické záruky poskytované společností ASM Technology – pětiletá záruka na celé zařízení.

Společnost ASM Technology mohu doporučit jako spolehlivého výrobce a dodavatele aerodynamických odlučovačů obilí.