ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. je realizována GRANTEM v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT2 / 120 uzavřenou dne 16. října 2019. Grant je udělován z prostředků Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství na léta 2014-2020, v rámci „Grantů pro projekt výzkumu a vývoje“. Cílem projektu je provedení výzkumné služby v oblasti stanovení potřebných technických řešení separátoru zrna vyrobeného na základě patentové přihlášky
PCT / UA2016 / 000030, číslo publikace W02016195615, umožňující skutečnou kapacitu čištění alespoň 5 tun za hodinu.