Aerodynamický separátor ASM-101

dodáno do Zemědělského výrobního družstva „Jedność“ (Západopomořanské vojvodství)

Termín dokončení – únor 2022.