Ve dnech 26. – 31. srpna 2021 vystavovala společnost ASM Technology na agro-potravinářském veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Na stánku byly prezentovány výrobky společnosti, organizovány předváděcí akce a distribuovány reklamní materiály.
Díky výstavě byly na území České republiky prodány první aerodynamické separátory ASM.
Díky zastoupení naší společnosti v České republice, mohou všichni zájemci získat potřebné informace o našich produktech, nechat si zařízení předvést, vyzkoušet a zakoupit přímo v České republice.
Na veletrhu se prezentovalo 581 firem a jejich stánky navštívilo celkem 123 000 lidí.
Účast na veletrzích byla možná díky spolufinancování z prostředků Regionálního operačního programu Lubelského vojvodství 2014-2020 (Prioritní osa 3 Konkurenceschopnost podniků, opatření 3.9.)

https://www.zemezivitelka.cz/

https://www.zemezivitelka.cz/dalsi-informace/seznam-vystavovatelu/asm-technology-sp-z-oo-47.html