Technologická linka na čištění obilí – PT-100 + CM-50 + ASM-101

Technologická linka na čištění obilí – pneumatický dopravník PT-100 + bubnový separátor CM-50 + aerodynamický separátor ASM-101.

Díky použití tří různých zařízení můžeme v jednom čisticím cyklu dosáhnout.
– mlácení zrna a předčištění pomocí PT-100,
– kalibrace zrnitosti pomocí přístroje CM-50,
– kalibrace vyčištěného zrna podle hmotnosti pomocí přístroje ASM-101.
Tento technologický postup lze použít u obtížně čistitelných druhů, jako je například facélie nebo pohanka.