ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendino projektą GRANT pagal 2018 m. vasario 27 d. sudarytą dotacijos sutartį Nr. GRANT/106. Dotacija teikiama iš 2014-2020 m. Podolsko vaivadijos regioninės veiksmų programos lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams ir inovacijoms”. Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugos plegavimą, siekiant įvertinti Darbdavio sukurtos grūdų atskyrimo technologijos efektyvumą.