ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT / 106 uzavřenou dne 27. února 2018. Grant je udělen z prostředků Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství na léta 2014-2020, v rámci „Grantů na výzkum a. projekt inovace. Cílem projektu je provedení výzkumné služby zahrnující posouzení účinnosti technologie separace zrn vyvinuté zadavatelem.