ASM Technology Sp. z o.o. įgyvendino projektą Nr. RPLU.03.09.00-06-015/19 „ASM Technology Sp. z o.o. veiklos internacionalizavimas dalyvaujant tarptautinėje parodoje” pagal 2019 m. lapkričio 14 d. sudarytą sutartį Nr. RPLU.03.09.00-06-0015/19-00 pagal 2014-2020 m. Liublino vaivadijos regioninės veiksmų programos 3 prioritetinės krypties „Įmonių konkurencingumas” 3.9 priemonę.

Projekto tikslas – stiprinti konkurencingumą vidaus ir tarptautinėje rinkoje.

Projekto vertė: 56 756,57 PLN
Bendrasis finansavimas: 37 272,60 PLN