ASM Technology Sp. Zoologická zahrada. realizuje projekt č. RPLU.03.09.00-06-015 / 19 Po. „Internacionalizace aktivit ASM Technology Sp. Zoologická zahrada. účast na mezinárodní veletržní akci.“ v souladu se smlouvou č. RPLU.03.09.00-06-0015/19-00
uzavřena dne 14. listopadu 2019 v rámci Regionálního operačního programu Lubelského vojvodství na léta 2014-2020, Prioritní osa 3 Konkurenceschopnost podniků, opatření 3.9.
Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti na domácím i mezinárodním trhu.

Hodnota projektu: 56 756,57 PLN
Spolufinancování: 37 272,60 PLN