ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendino GRANT pagal 2019 m. spalio 16 d. sudarytą dotacijos sutartį Nr. GRANT2/121. Dotacija teikiama iš 2014-2020 m. Podolsko vaivadijos regioninės veiksmų programos lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams ir plėtrai”. Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugą, siekiant nustatyti būtinus techninius sprendimus grūdų valomajai, pagamintai pagal patento paraišką PCT/UA2016/000030, publikacijos numeris WO2016195615, leidžiantį pasiekti faktinį ne mažesnį kaip 100 tonų per valandą valymo našumą.