ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. je realizována GRANTEM v souladu s Grantovou smlouvou č. GRANT2 / 121 uzavřenou dne 16. října 2019. Grant je udělován z prostředků Regionálního operačního programu Podlaského vojvodství na léta 2014-2020, v rámci „Grantů pro projekt výzkumu a vývoje“. Cílem projektu je provést výzkumnou službu k určení potřebných technických řešení pro separátor zrn vyrobený na základě patentové přihlášky PCT / UA2016 / 000030, číslo publikace W02016195615, umožňující získat skutečnou čistící kapacitu minimálně 100 tun za hodinu.