ASM Technology Sp. z o.o. gavo Europos fondų paramą projektui Nr. POIR.03.03.03.03-06-0006/20 „ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. plėtra į užsienio rinkas dalyvaujant „Mašinų ir įrangos pramonės skatinimo programoje” pagal 2020 m. spalio 7 d. dotacijos sutartį Nr. POIR.03.03.03-06-0006/20-00 pagal 2014-2020 m. pažangios plėtros veiksmų programą. .03.03.03-06-0006/20-00 2020 m. spalio 7 d. pagal 2014-2020 m. veiksmų programos „Intelektinė plėtra” 3 prioritetinę kryptį „Parama inovacijoms įmonėse”, 3.3 priemonę „Parama inovatyvių įmonių skatinimui ir internacionalizacijai”, 3.3.3 papunktį „Parama MVĮ, skatinant produktų prekės ženklus – Go to Brand.

Projekto tikslas – pagerinti įmonės pozicijas, padidinti konkurencingumą ir inicijuoti eksporto pardavimus, taip pat populiarinti inovatyvius produktus ir ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. prekės ženklą tarptautinėje rinkoje, dalyvaujant mašinų ir įrangos pramonės parodose ir ekonominėse misijose, o tai reikštų didesnes pajamas ir maksimalų pelną.

Projekto vertė: PLN 273 506,00
Bendrasis finansavimas: 205 129,50 PLN