ASM Technology Sp. z o.o. získala podporu z evropských fondů na projekt č. POIR.03.03.03-06-0006 / 20 pn. „Expanze ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. na zahraniční trhy, a to prostřednictvím účasti v Programu propagace průmyslu strojů a zařízení, na který se vztahuje smlouva o spolufinancování č. POIR.03.03.03-06-0006 / 20-00 ze dne 7. října 2020 v rámci Inteligentního rozvoje Operační program 2014-2020, Prioritní osa 3 Podpora inovací v podnicích, Opatření 3.3. Podpora propagace a internacionalizace inovativních podniků, Podopatření 3.3.3 Podpora MSP při propagaci produktových značek – – Go to Brand

Cílem projektu je zlepšit pozici společnosti, zvýšit její konkurenceschopnost a zahájit exportní prodej a propagovat inovativní produkty a značku ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o., na mezinárodním trhu, prostřednictvím účasti na veletrzích a ekonomických misí ve strojírenství a zařízení, což se promítá do zvýšení tržeb a maximalizace zisku.

Hodnota projektu: 273 506,00 PLN
Spolufinancování: 205 129,50 PLN