ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. įgyvendina projektą pagal dotacijos sutartį Nr. GRANT3/9, sudarytą 2024 m. kovo 5 d. Dotacija teikiama iš 2021-2027 m. Europos fondų lėšų pagal projektą „Dotacijos moksliniams tyrimams”. Projekto tikslas – atlikti mokslinių tyrimų paslaugą nustatant būtinus techninius sprendimus grūdų separatoriui, pagamintam pagal patentinę paraišką PCT/UA2016/000030, publikacijos numeris WO2016195615, leidžiančiam pasiekti ne mažesnį kaip 5 tonų per valandą faktinį valymo našumą, turinčiam automatiką, leidžiančią visiškai nuotoliniu būdu valdyti įrenginio veikimą ir užtikrinančią ryšį su kitais technologinės linijos įrenginiais.

Projekto vertė – 162 660,00 PLN.

Tinkamų finansuoti išlaidų vertė – 132 000,00 PLN.

Bendro finansavimo iš Europos Sąjungos fondų vertė – 112 200,00 PLN.