ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT3/9 zawartą dnia 5 marca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Granty na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 5 ton na godzinę, wyposażonego w automatykę pozwalającą na pełne sterowanie pracą urządzenia na odległość oraz umożliwiającą komunikację z innymi urządzeniami w ciągu technologicznym.

Wartość projektu wynosi 162.660,00 PLN.

Wartość kosztów kwalifikowanych 132.000,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 112.200,00 PLN.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie