Společnost ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace č. GRANT3/9 uzavřenou dne 5. března 2024. Dotace je poskytována z prostředků Evropských fondů pro Podlasko na roky 2021-2027 v rámci projektu „Dotace na výzkum“. Cílem projektu je realizace výzkumné služby v oblasti stanovení potřebného technického řešení separátoru obilí vyrobeného na základě patentové přihlášky PCT/UA2016/000030, číslo publikace WO2016195615, umožňujícího dosažení skutečného čisticího výkonu minimálně 5 tun za hodinu, vybaveného automatizací umožňující plné dálkové ovládání provozu zařízení a umožňující komunikaci s dalšími zařízeními v technologické lince.

Hodnota projektu činí 162 660,00 PLN.

Hodnota způsobilých nákladů činí 132 000,00 PLN.

Hodnota spolufinancování z evropských fondů činí 112 200,00 PLN.