Zalety separatorów

Naszym celem jest zapewnienie klientom sprawnego systemu czyszczenia ziarna. W tym celu opracowaliśmy i produkujemy separatory aerodynamiczne. Opierają się one na naszych autorskich rozwiązaniach, objętych ochroną patentową.

 

Co nas odróżnia od konkurencji?

Powszechnie stosowane systemy czyszczenia ziarna używają sit. Dzielą one materiał w zależności od jego wielkości. Nasze urządzenia sortują materiał w oparciu o ciężar. Ma to liczne zalety:

  • pozwala oddzielić ziarno drobne i połamane,
  • odbiera zanieczyszczenia lekkie i ciężkie,
  • poprawia wyrównanie ziarna,
  • pozwala wyselekcjonować najpełniejsze, najlepiej wyrośnięte ziarna,
  • dzięki odseparowaniu zanieczyszczeń zielonych obniża wilgotność surowca,
  • oddziela ziarna puste i słabo wyrośnięte,
  • pozwala wyodrębnić idealny materiał siewny.

Nasza technologia sprawdza się w pracy z każdym rodzajem ziarna, poczynając od rzepaku i gorczycy, poprzez zboża i kukurydzę, na grochu i fasoli skończywszy. Może być stosowana w czyszczeniu soi, słonecznika, gryki itp.

Separator aerodynamiczny z powodzeniem zastępuję kilka innych urządzeń. W okresie żniw może być wykorzystywany do czyszczenia wstępnego surowca zebranego z pola. W tym przypadku odbiera z wysoką wydajnością frakcje skrajne (zanieczyszczenia ciężki i lekkie oraz kurz i pył). Może jednocześnie wydzielić materiał paszowy (drobne ziarno, połówki itp.) aby poprawić jakość przechowywania surowca.

W dalszej kolejności, w zależności od potrzeb z tak przygotowanego surowca, separator może odebrać idealny materiał siewny lub przygotować ziarno konsumpcyjne o wysokich parametrach jakościowych. Dzięki trybowi kalibracji jesteśmy w stanie odebrać nasiona o tolerancji w zakresie różnicy wagi poszczególnych ziaren do +/- 3%! Przekłada się to nie tylko na wysokie wyrównanie ziarna, ale również na ujednolicenie parametrów siły kiełkowania i energii kiełkowania. To z kolei ma niezwykle istotne znaczenie przy produkcji materiału siewnego.

 

Czym się różnią te dwa parametry?

Oba określają procent nasion, które skiełkowały w czasie prób laboratoryjnych. Różnica polega na czasie trwania eksperymentu. Siła kiełkowania mierzona jest najczęściej po 14 dniach. Jest to parametr podawany obowiązkowo przy sprzedaży materiału siewnego. Obecnie normą jest że dla kwalifikowanego materiału siewnego wynosi on ponad 90%. Natomiast w przypadku energii kiełkowania pomiar dokonywany jest pomiędzy 5 a 7 dniem od wysiania. Im bardziej zbliżone te dwa parametry tym bardziej ujednolicony zostaje okres dojrzewania. Przykładowo, jeśli zdolność kiełkowania wynosi 98%, zaś energia kiełkowania 70%, oznacza to że blisko 1/3 nasion kiełkuje później od pozostałych. Opóźnione kiełkowanie przekłada się na późniejsze dojrzewania. W tej sytuacji w okresie żniw na polu mamy sytuację gdy część kłosów jest dojrzałych, część zaś pozostaje zielonych. Decydując się na koszenie zbieramy znaczną część ziarna niewyrośniętego. Jednocześnie opóźniając żniwa powodujemy, że część najbardziej dojrzałego ziarna zaczyna się obsypywać. Powoduje to nie tylko straty w zbiorach, ale też naturalne zanieczyszczenie gleby ziarnem, które w części skiełkuje w kolejnym sezonie.

Nasz separator pozwala na wybranie nasion nie tylko o wysokiej sile kiełkowania, ale również o wyrównanej energii, dzięki czemu w okresie żniw minimalizujemy ilość niedojrzałych kłosów i zwiększamy faktyczny plon z hektara.

Technologia separacji ziarna przy użyciu separatorów aerodynamicznych ASM pozwala na podział surowca w oparciu o ciężar poszczególnych ziaren, w przeciwieństwie do technologii sitowej, która dokonuje podziału w zależności od wielkości i kształtu.