Korzyści ekonomiczne – czyszczenie wstępne

Dzięki czyszczeniu wstępnemu, bezpośrednio po zbiorach, uzyskujemy następujące korzyści:

odbieramy zanieczyszczenia zmniejszając ilość materiału do suszenia – średnio około 5%.

obniżamy wilgotność surowca przed suszeniem o około 2% (pszenica)

Przekłada się to na następujące korzyści finansowe:

Standardowo przyjmuje się, że obniżenie wilgotności 1t ziarna o 1 proc. (1 t/%) wymaga zużycia około
2 litrów oleju opałowego, nie licząc kosztów energii elektrycznej i włożonej pracy. W tym przykładzie:

surowiec – 1 tona * 4 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 28,00 zł

materiał po czyszczeniu – 0,95 tony * 2 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 13,30 zł

W przypadku kukurydzy efekty czyszczenia wstępnego dają wyższy poziom obniżenia
wilgotności (średnio II i III frakcja mają wilgotność niższą od 4 do 6% w stosunku do surowca).
Jednocześnie przekłada się to na większą ilość odpadów zielonych.

Koszt suszenia:

surowiec – 1 tona * 16 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 112,00 zł

materiał po czyszczeniu – 0,9 tony * 12 t/% * 2 litry * 3,5 zł = 75,60 zł

Korzyści ekonomiczne – materiał siewny

Dzięki separacji możemy wybrać najlepszy materiał przeznaczony do siewu.
Jednocześnie proces separacji pozwala na wybranie ziarna o zbliżonym poziomie
energii kiełkowania.
Przykładowo dla pszenicy o zdolności kiełkowania mierzonej po 14 dniach na poziomie
96% dla ziarna przed separacją, energia kiełkowania mierzona po 7 dniach wynosiła 80%.
Dla porównania dla materiału po separacji uzyskał odpowiednio 96% po 14 dniach
i 92% po 7 dniach. Przekłada się to na równomierny proces dojrzewania zboża
w okresie żniw.
Przy materiale wyjściowym w okresie żniw około 80% stanowiło ziarno dojrzałe i gotowe do
zbioru, zaś na pozostałe 20% składały się kłosy niedojrzałe przejrzałe (obsypujące się).
Dzięki procesowi separacji w podanym przykładzie uzyskujemy efekt około 92%
jednolitego dojrzałego kłosa. Przekłada się to bezpośrednio na 12% wzrost plonów,
a dodatkowo nie dochodzi do naturalnego zanieczyszczenia pola ziarnem,
które się obsypało.

W omawianym przykładzie daje to następujące korzyści ekonomiczne

Wykorzystując nasz separator uniwersalnie
do czyszczenia zebranego plonu przed suszeniem,
selekcji materiału przed sprzedażą
oraz produkcji materiału siewnego na potrzeby własne,
możesz otrzymać zwrot z inwestycji już po 1 roku!