Separator aerodynamiczny ASM-250 – przystosowany do transportu w kontenerze morskim.